Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, organizator Programu Partnerskiego Akademia Umysłu, informuje, że z dniem 11 czerwca 2015 r. nastąpiło zakończenie działania promowania produktów w oparciu o prowizje ze sprzedaży. W związku z powyższym, wszystkich dotychczasowych partnerów, którzy zgromadzili środki do wypłaty zapraszam do kontaktu na adres partner@format.wroc.pl