Blog

Akademia Umysłu® została przygotowana przy ścisłej współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii i rozwoju umysłu.

Dowiedz się, co sądzą o naszych programach:

Pamieć

dr Przemysław Bąbel

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej

Ćwiczenia w programach Pamięć są niezwykle zróżnicowane zarówno pod względem formy, jak i - co najważniejsze - rodzaju pamięci, do którego trenowania są przeznaczone. Na podkreślenie zasługuje fakt, że programy umożliwiają ćwiczenie zapamiętywania i odpamiętywania materiału, którego opanowywanie nastręcza szczególnych trudności w życiu codziennym: twarzy, drogi czy list zakupów.

Jest to więc narzędzie przeznaczone nie tylko do rozwijania abstrakcyjnych zdolności pamięciowych, ale przede wszystkim do trenowania tych umiejętności, które mają bezpośrednie zastosowanie w życiu codziennym.

Trenowanie pamięci odbywa się przy tym na bardzo zróżnicowanym materiale - począwszy od cyfr, przez wyrazy, a skończywszy na obrazach - zarówno abstrakcyjnych, jak i konkretnych. Program umożliwia ponadto trenowanie koncentracji uwagi, której właściwe funkcjonowanie jest warunkiem koniecznym do skutecznego zapamiętywania.

Choć ćwiczenia są bardzo zróżnicowane, to zazwyczaj kilka z nich służy usprawnianiu podobnego obszaru funkcjonowania pamięci, na przykład pamięci twarzy czy zapamiętywania drogi. Ponadto, każde z ćwiczeń może być realizowane na różnym poziomie trudności, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie trudności ćwiczeń do aktualnego poziomu umiejętności, a następnie przechodzenie na wyższe stopnie trudności. Z tego też powodu każde ćwiczenie może być wykonywane wielokrotnie, z nie mniejszym zaangażowaniem wywołanym przez rosnącą trudność zadania. Zarówno wielokrotne wykonywanie tego samego ćwiczenia na różnych poziomach trudności, jak i trenowanie podobnych umiejętności pamięciowych w ramach różnych ćwiczeń zachęca i niejako wymusza wręcz powtarzanie, co podnosi skuteczność treningu pamięci. Wykorzystywanie wzmocnień jest jedną z najważniejszych zasad treningu pamięci, warunkującą jego skuteczność.

Poza zawartością merytoryczną programu, podkreślić należy jego atrakcyjność. Ładna szata graficzna oraz łatwość, a wręcz intuicyjność obsługi, sprawiają, że z programu korzysta się przyjemnie i bezproblemowo. Pracując z programem, nie ma się poczucia, że służy on nauce. Bardziej przypomina on bowiem grę, sprawiając, że trenowanie pamięci jest nie tylko nauką, ale także, a może przede wszystkim, wciągającą rozrywką.

Korzyści z pracy z programami Pamięć odniosą uczniowie, studenci, aktywne zawodowo osoby dorosłe, które chcą doskonalić swoją pamięć, a także seniorzy, cierpiący na związane z wiekiem osłabienie pamięci. Tym samym program doskonale wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie, stanowiąc pomoc przy jej wprowadzaniu w życie. Nie ma bowiem skutecznej edukacji, bez sprawnie działającej pamięci. Program Pamięć polecić należy więc nie tylko osobom, które odczuwają niedostatki w funkcjonowaniu swojej pamięci, ale także tym, którzy chcą rozwijać swoje zdolności pamięciowe, żeby móc uczyć się skuteczniej.”

Czytaj całość >Zwiń <

dr Dorota Chmielewska- Łuczak,

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju

Program edukacyjny Pamięć jest wygodny do zainstalowania, przyjazny wobec użytkownika o różnym stopniu zaawansowania w komputerowych technologiach, dzięki temu używać go mogą również dorośli odnoszący się do komputera z rezerwą. Ta niewątpliwa zaleta może sprawić, że użytkownikami tego programu mogą być osoby w rożnym wieku, także ludzie starsi, którym program pomoże utrzymać dobrą pamięć.

Ponieważ nie obciąża zbyt mocno pamięci komputera, można stosować go, jako przerywnik w innych działaniach wykonywanych na komputerze, to z kolei jest dobrym pomysłem dla osób pracujących na komputerze i potrzebujących chwili relaksu- w tym wypadku – powiedziałabym bardzo pożytecznie i efektywnie zagospodarowanego.

I wreszcie grupa, do której jest przede wszystkim adresowany, to są wszyscy ci, którzy zainteresowani są rozwojem swoich możliwości intelektualnych – to uczniowie, studenci i dorośli aktywnie realizujący się w pracy i życiu prywatnym.

Program jest istną „siłownią dla mięśnia mózgowego”, każdy użytkownik może ustalić optymalny dla siebie poziom trudności, ustalić własne priorytety i zaplanować indywidualny trening.

Każdy z nas potrzebuje w wielu codziennych sytuacjach niezawodnej pamięci. Uczniowie muszą opanować materiał na sprawdzian, uczyć się nowych słów w języku obcym, zapamiętać plan lekcji, terminy prac klasowych. Ich pamięć musi wytrzymać presję i działać nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Nauczyciele potrzebują zapamiętać imiona i nazwiska dzieci i ich rodziców, swobodnie operować zasobami przyswojonej wiedzy, mieć w zanadrzu wszystkie niezbędne fakty i dane z dziedziny, której mają nauczać.

Zakochani zyskają, gdy bez wysiłku zapamiętają numer telefonu swojej sympatii, ubiegający się o pracę wyraźnie zrobią dobre wrażenie, gdy zwrócą uwagę na już poruszane kwestie, będą zorientowani w zagadnieniach, które dotyczą ich przyszłych obowiązków.

Ludzie starsi odczują komfort psychiczny, gdy będą mogli polegać na swojej pamięci, dysponując sprawnym umysłem. Okazuje się, że jest to funkcja, którą można ćwiczyć, starożytni filozofowie stosowali specjalne ćwiczenia usprawniające pamięć, ale również strategie ekonomicznego zapamiętywania- mnemotechniki, a obecnie zaczęliśmy na nowo odkrywać sposoby na dobre zapamiętywanie."

Czytaj całość >Zwiń <

Marek Szurawski

Autor wielu publikacji i warsztatów dot. technik pamięci i rozwoju osobistego, dziennikarz

Urozmaicone wciągające zadania i ćwiczenia pamięciowe (niektóre o charakterze wyzwań) pokazują praktyczne aspekty dwóch najważniejszych praw kreatywnego uczenia się: im więcej wiesz, tym więcej możesz zapamiętać i co sam stworzysz, nie zapomnisz. Tak, nauka może być zabawą! Problem pamięciowy nie istnieje. Po prostu ćwicz.

To jest na każdą głowę. Na Twoją też! Uczenie się (zapamiętywanie) winno być dzisiaj aktem kreacji, nie konsumpcji. Wymaga świadomej rezygnacji, dzięki konkretnym metodom i narzędziom pracy intelektualnej, z mechanicznego powtarzania, „kucia”, na rzecz twórczej pracy wyobraźni, budowy silnych, niezwykłych skojarzeń i synergicznej pracy CAŁEGO mózgu. To dzięki temu właśnie możemy uczyć się o wiele szybciej i skuteczniej niż do tej pory, z o wiele większą radością, w stylu „raz a dobrze” i niezależnie od rodzaju przedmiotu, stopnia jego skomplikowania, a nawet wieku uczącego się.”

Czytaj całość >Zwiń <

dr Dorota Chmielewska- Łuczak,

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju

Ćwiczenia proponowane w programach Koncentracja wywołują żywe emocje, dają szansę doświadczenia prawdziwego sukcesu, jakim jest przekroczenie swoich dotychczasowych możliwości. Program można poleca zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym, dzieci przyciągnie element rywalizacji, sprawdzania się, wyzwanie, dorośli mogą podnieść poziom swoich możliwości, przygotowa własny umysł do mierzenia się z zadaniami do tej pory przekraczającymi jego możliwości.

Przygotowaniem do wykonywania zadań jest Rozgrzewka – ćwiczenie bardzo przydatne, gdyż podnosi sprawność mięśni poruszających gałkami ocznymi. Ruch oczu przeciwdziała zmęczeniu przy pracy, podnosi efektywność czytania.

Prezentowane zadania koncentrują się w przeważającej części na utrzymaniu gotowości do odbierania bodźców ze świata zewnętrznego, a także ich efektywnego zagospodarowywania, analizowania, wyodrębnianiu istotnych elementów z pola percepcyjnego i tłumieniu elementów nieistotnych (koncentracja uwagi); odpowiednim zorganizowaniu przebiegu danej czynności psychicznej, dbaniu o to, aby uboczne procesy go nie zakłócały; zdolności zaangażowania się w analizę danego bodźca i umiejętność oderwania się od jednego bodźca i skupieniu się na innym. Ćwiczeniem, które temu służy jest Piętnastka – pozwala na wybór własnej najbardziej efektywnej strategii, wymaga zdolności abstrahowania i koncentrowania się tylko na jednym elemencie (tu np. kolejna liczba), koncentracja zakłada, więc odcięcie się od bodźców rozpraszających (tu np. ilustracja).

Rozpoznawanie, wychwytywanie bodźca, abstrahowanie i wyodrębnianie figury od tła stymulują ćwiczenia Skreślanka, Dwie grupy, Ile widzisz?, Kształty.

Poza ćwiczeniem uwagi, mamy tu do czynienia z zadaniami stymulującymi pamięć, zwłaszcza pamięć roboczą (przechowującą przez krótki okres biernie informacje, ale również przestrzeń robocza (Baars), w której dokonuje się świadome przetwarzanie informacji), najlepszym tego przykładem jest zadanie Znikające Puzzle – bardzo atrakcyjne ćwiczenie (bazą puzzli są urokliwe zdjęcia, które nie nudzą), ćwiczenie odwołuje się do pamięci wzrokowej, uwzględnia aspekt przestrzenny – element obrazu musi być dopasowany w odpowiednim miejscu w całości.

Ćwiczenie angażujące zarówno pamięć jak i zdolność dedukcji to Kombinator – użytkownicy starsi nieco będą mile zaskoczeni, gdyż ćwiczenie to jest wersją elektroniczną dawnej znanej i lubianej gry.

Te programy ma wszelkie szanse, aby stać się przebojem na rynku programów edukacyjnych. Dlaczego? Ponieważ są bardzo dobrym przykładem tego, że dobrze opracowany pomysł, przyjazny interface, jasna, prosta i przejrzysta forma, dobra estetyka mogą z powodzeniem konkurować z zaawansowanymi technologicznie i skomplikowanymi grami o zaangażowanie użytkownika w równym wieku i na różnym poziomie zaawansowania w swobodzie posługiwania się komputerem.”

Czytaj całość >Zwiń <

dr Przemysław Bąbel

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej

Trenowanie uwagi w programach Koncentracja odbywa się głównie na zróżnicowanym materiale obrazowym. Większość ćwiczeń zawartych w programie bardzo przypomina zadania do trenowania uwagi, jakie zawarte są w publikacjach o charakterze poradnikowym. Komputerowa wersja takich ćwiczeń pozwala na znacznie bardziej zaawansowane ich przeprowadzenie, stąd Koncentracja okazać się powinien lepszym narzędziem do trenowania uwagi niż tego typu publikacje.

Praca z programami Koncentracja może także stanowić uzupełnienie tradycyjnego treningu pamięci, a także jego integralną część - możliwe jest wprowadzenie ćwiczeń z programami komputerowymi do scenariusza treningu.

Osoby korzystające z programów otrzymują jasne i czytelne informacje zwrotne dotyczące postępów w pracy w formie komunikatów wyświetlanych na ekranie, a także w formie odtwarzanych wypowiedzi. Takie informacje zwrotne nie tylko motywują do dalszego wysiłku, nawet w przypadku niepowodzenia, ale także pełnią funkcję wzmocnień pozytywnych, czyli zwiększają prawdopodobieństwo poprawnej reakcji w przyszłości.

Wykorzystywanie wzmocnień jest jedną z najważniejszych zasad treningu zdolności poznawczych, warunkującą jego skuteczność.

Podsumowując, programy Koncentracja zawierają ciekawe, zarówno pod względem formy, jak i zawartości merytorycznej, ćwiczenia. Są one przy tym bardzo zróżnicowane, a dodatkowo mogą być wykonywane na różnych poziomach trudności. Pomimo, że wykorzystywany w nich materiał ma zasadniczo charakter abstrakcyjny, to można oczekiwać, że efekty pracy z programami będą się uwidaczniały także w funkcjonowaniu uwagi w realnych sytuacjach życiowych. Programy polecić należy nie tylko osobom, które odczuwają niedostatki w funkcjonowaniu swojej uwagi, ale także tym, którzy chcą rozwijać funkcje swojej uwagi, żeby móc uczyć się skuteczniej."

Czytaj całość >Zwiń <

Marek Szurawski

Autor wielu publikacji i warsztatów dot. technik pamięci i rozwoju osobistego, dziennikarz.

Koncentracja decyduje o jakości uczenia się i realizacji każdego założonego planu. Decyduje o naszej SKUTECZNOŚCI. Jest sprawą nawyku, a więc i ćwiczeń. Te, które znajdziesz na krążku Koncentracja z serii Akademia Umysłu, pozwalają wyćwiczyć wszystkie najważniejsze elementy koncentracji: postrzeganie, zapamiętanie, rozumienie, kojarzenie i interpretację istotnych dla Ciebie informacji.

Programy z serii Akademia Umysłu wyćwiczą również umiejętność utrzymania uwagi, przez dłuższy czas, na wykonywanym zadaniu. Jak i w poprzednich pozycjach, i tu na podkreślenie zasługuje rozmaitość proponowanych ćwiczeń, nowoczesna forma, zbieżna z „komputerowymi” przyzwyczajeniami i preferencjami użytkownika, orazi gradacja stopnia trudności, przydająca całości element autorywalizacji.”

Czytaj całość >Zwiń <
Koncentracja
Pamieć

dr Dorota Chmielewska- Łuczak,

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju

Ćwiczenia proponowane z programach Szybkie czytanie pozwalają uaktywnić w procesie czytania możliwości lewej półkuli, odpowiedzialnej za rozumienie całości czytanego tekstu. W czasie nauki czytania zaczynamy od rozpoznawania znaków, za co odpowiedzialne są ośrodki prawopółkulowe (Bakker). To sprawia, że czytamy dokładnie, ale wolno, a koncentracja na formie, rozpoznaniu kształtu liter, odkodowaniu, bywa powodem umykania znaczenia czytanego tekstu.

Czytanie całościowe mieści w sobie pewien margines błędu, zmniejszający się w miarę nabywania doświadczenia, wprawy, swobodniejszego obcowania z tekstami. W ten sposób czytanie staje się ekonomiczne, przyjemne i nie męczy nas. Temu właśnie służy pierwsze z proponowanych ćwiczeń ({„Oczka w tekście”), w którym mamy za zadanie odczytywać tekst, z którym są puste miejsca, w ten sposób uczymy się ze sztuka czytania polega w pewnym stopniu na odgadywaniu tego, co mamy z niego się dowiedzieć. Jaszcze trudniejsze jest ćwiczenie „Belki w tekście”, w którym mamy wręcz przedsmak odszyfrowywania zniszczonych zapisków, pobudzona zostaje też nasza ciekawość dzięki zastosowaniu fragmentów prozy sygnalizujących ciekawą, niedokończoną fabułę.

Strategia ta jest korzystna dla osób dyslektycznych (młodzież, dorośli), których czytanie, obarczone błędem rozpoznawania znaków graficznych zyska po pewnym czasie dzięki tej metodzie. Ćwiczenia proponowane tutaj pomagają przezwyciężać liczne stereotypowe sądy na temat czytania, przygotowuje nas do wielkiej rewolucji sprawiającej, że szybkie czytanie nie będzie obciążać naszego wzroku, przekroczymy to, co przyzwyczailiśmy się uważać za „normalne” możliwości, szybkość nie będzie obniżać koncentracji i nie będzie kolidować ze zrozumieniem.

Ćwiczenia koncentrują się na zmniejszaniu regresji, czyli tendencji oka do cofania się i powtórnego czytania tego samego fragmentu, skracaniu fiksacji (zatrzymywaniu oka na czytanym fragmencie, dążeniu do tego, aby zwiększyć obszar, na którym zatrzymuje się rejestrujące oko (z 1-2 wyrazów do ok. 5ciu – ćwiczeniu Drzewka).

Można przyjąć, że ćwiczenia proponowane w programach Szybkie czytanie skierowane są raczej dla młodzieży i osób dorosłych, stawiając przy tym bardzo wysoko poprzeczkę użytkownikom programów.”

Czytaj całość >Zwiń <

Marek Szurawski

Autor wielu publikacji i warsztatów dot. technik pamięci i rozwoju osobistego, dziennikarz.

Przemyślane, interesująco podane i zaaplikowane w programach ćwiczenia zwiększają peryferyjność widzenia, pozwalają zwalczyć subwokalizację i regresję (trzy główne „grzechy” spowalniające czytanie), a jednocześnie zaciekawiają, przynosząc niemal natychmiastowy efekt. Sprawdziany i testy zwiększają przy okazji wiedzę bezwzględną w różnej tematyce. Uzupełniając opisywane tu metody o ćwiczenia koncentracji i praktykę technik pamięciowych, prezentowanych w pozostałych częściach cyklu ( Pamięć i Koncentracja) możesz stać się „szybkoczytaczem” nie do pokonania...

Czytanie to nie tylko rozumienie, ale i zapamiętanie czytanych informacji, łączenie ich z już posiadaną wiedzą i umiejętność ich analizy.. W świecie zalewanym ogromem nowych informacji istotne staje się również czytanie wybiórcze – umiejętność znajdywania i zapamiętywania informacji istotnych i ważnych dla Ciebie. Na tym polu mózg stać naprawdę na wiele. Szybkość czytania 1000 słów/minutę (średnio pięciokrotnie większa niż ta, z którą wychodzimy ze szkoły) jest dzisiaj nie tylko potrzebą chwili, ale może ją osiągnąć każdy, drogą samodzielnego treningu.”

Czytaj całość >Zwiń <

dr Przemysław Bąbel

Uniwersytet Jagielloński Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej

Choć ćwiczenia zawarte w programach są bardzo zróżnicowane pod względem formy, to mają wspólny cel służą do trenowania szybkiego czytania. Każde z ćwiczeń może być realizowane na różnym poziomie trudności, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie trudności ćwiczeń do aktualnego poziomu umiejętności, a następnie przechodzenie na wyższe stopnie trudności. Z tego też powodu każde ćwiczenie może by wykonywane wielokrotnie, z nie mniejszym zaangażowaniem wywołanym przez rosnącą trudność zadania.

Zarówno wielokrotne wykonywanie tego samego ćwiczenia na różnych poziomach trudności, jak i trenowanie podobnych umiejętności w ramach różnych ćwiczeń zachęca i niejako wymusza wręcz powtarzanie, co podnosi skuteczność treningu szybkiego czytania.

Praca z programami Szybkie Czytanie może także stanowić uzupełnienie tradycyjnego treningu szybkiego czytania, a także jego integralną część - możliwe jest wprowadzenie ćwiczeń z programem komputerowym do scenariusza treningu. Może się także okazać, że ze względu na specyfikę treningu szybkiego czytania program komputerowy może być skuteczniejszy niż tradycyjne treningi indywidualne i grupowe, a tym bardziej samodzielnie wykonywane ćwiczenia z poradników.

Większość ćwiczeń zawartych w programach bardzo przypomina zadania do trenowania szybkiego czytania, jakie zawarte są w publikacjach o charakterze poradnikowym, a także zadania wykorzystywane podczas tradycyjnych, indywidualnych lub grupowych treningów szybkiego czytania. Komputerowa wersja takich ćwiczeń, szczególnie tych zawartych w poradnikach, pozwala na znacznie bardziej zaawansowane ich przeprowadzenie, stąd program okazać się powinien lepszym narzędziem do trenowania szybkiego czytania niż tego typu publikacje. Osoby korzystające z programów otrzymują jasne i czytelne informacje zwrotne dotyczące postępów w pracy w formie komunikatów wyświetlanych na ekranie, a także w formie odtwarzanych wypowiedzi. Takie informacje zwrotne nie tylko motywują do dalszego wysiłku, nawet w przypadku niepowodzenia, ale także pełnią funkcję wzmocnień pozytywnych, czyli zwiększają prawdopodobieństwo poprawnej reakcji w przyszłości.

Wykorzystywanie wzmocnień jest jedną z najważniejszych zasad treningu zdolności poznawczych, w tym szybkiego czytania, warunkującą jego skuteczność.

Poza zawartością merytoryczną programów, podkreślić należy ich atrakcyjność. Ładna szata graficzna oraz łatwość, a wręcz intuicyjność obsługi, sprawiają, że z programów korzysta się przyjemnie i bezproblemowo. Pracując z programami, nie ma się poczucia, że służą one nauce. Bardziej przypominają one bowiem grę, sprawiając, że trenowanie szybkiego czytania jest nie tylko nauką, ale także, a może przede wszystkim, wciągającą rozrywką.

Podsumowując, programy Szybkie Czytanie zawierają ciekawe, zarówno pod względem formy, jak i zawartości merytorycznej, ćwiczenia. Są one przy tym zróżnicowane, a dodatkowo mogą być wykonywane na różnych poziomach trudności.

Korzyści z pracy z programami odniosą uczniowie, studenci, aktywne zawodowo osoby dorosłe, które chcą zwiększać szybkość czytania, a także seniorzy, którzy skarżą się na spadek z wiekiem tempa czytania. Tym samym programy doskonale wpisują się w ideę uczenia się przez całe życie, stanowiąc pomoc przy jej wprowadzaniu w życie. Trudno wyobrazić sobie, bowiem skuteczną edukację, bez umiejętności szybkiego czytania. Programy polecić należy więc nie tylko osobom, które narzekają na zbyt małe tempo czytania, ale także tym, którzy chcą zwiększyć szybkość czytania, żeby móc uczyć się skuteczniej.

Czytaj całość >Zwiń <